Publicaties

Publicaties

Recent is de tweede druk verschenen van Deskundig in de Rechtspraktijk, handboek voor gerechtelijk deskundigen.

Deskundig in de rechtspraktijk

Op 6 maart 2014 heeft hij op het jaarcongres van Ngi-Ngn een presentatie gegeven over geschillenbemiddeling en geschillenbeslechting.

Lezing Geschillen

In 2016 is ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Special Interest Group IT en Recht van Nederlands Genootschap voor Informatica, thans KNVI, het boek “Digitaal recht voor IT professionals” verschenen.

Drie artikelen in het boek zijn door Honkoop geschreven:

Conflictoplossing

Software-eigendom

Mislukte-Automatisering

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Be√ędigde Informaticadeskundigen (NVBI) is het boek “Informatisering in Perspectief” verschenen.

Honkoop was een van de redacteuren en heeft ook zelf een bijdrage geleverd.

Auteursrechtelijke aspecten van software

Een goede start voor het uitwerken van de Enterprise Architectuur is het uitvoeren van een Quickscan. Met partner Mark Paauwe is in 2006 een brochure verschenen waarin de Quickscan wordt beschreven.

Quickscan Enterprise Architectuur

Voor CRV Holding schreef Honkoop in 2006 een brochure over de historie en totstandkoming van fokwaarden voor rundvee.

Fokwaarden Rundvee