Over Synthese

Synthese B.V. is de werkmaatschappij van Jacques Honkoop. Hieronder een samenvatting van zijn CV.

Sinds 1972 is hij werkzaam in de ICT. Vanaf 1983 als zelfstandig ondernemer.

Als ICT’er heeft hij een scala aan opdrachten uitgevoerd als programmamanager, projectmanager, interim manager, businessarchitect en als acquisitiemanager bij de aanschaf van pakketten of maatwerk. Daarnaast heeft hij veel management- en commerciële ervaring opgedaan, onder meer als stafmedewerker ‘new business’ bij een softwarehouse (145 medewerkers), als directeur/eigenaar van twee PC-verkooppunten gericht op het MKB-segment waarbinnen ook software werd ontwikkeld en als interim manager bij diverse financiële instellingen.

In de laatste functie heeft hij diverse veranderingsprocessen geleid. Het menselijk aspect (presteren, leren, plezier in het werk) speelde daarbij een belangrijke rol. Zijn sterke punt is het slaan van bruggen tussen de ICT-discipline en de business, omdat hij de taal spreekt van de spelers op beide terreinen.

Sinds 2001 richt hij zich uitsluitend op:

Geschillenbemiddeling (eenzijdige advisering, bindend advies, mediation, partij – en gerechtelijke deskundigenberichten)

Advies en consultancy met betrekking tot organisatorische- en juridische aspecten van ICT;Begeleiding (coaching van ICT-managers, maar ook fusieprocessen en het opzetten van samenwerkingsverbanden);Taxatie van software

Een uitgebreider CV:  CV J. Honkoop

Algemene voorwaarden van Synthese: Algemene Voorwaarden  (NL) General Conditions   (EN)