Deskundigenberichten

Er zijn twee soorten deskundigenberichten:

deskundigenberichten die op verzoek van één of meer partijen worden opgesteld

en

deskundigenberichten die worden opgesteld in opdracht van de rechter op basis van van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.