Deskundigenbericht op verzoek van partij(en)

Deskundigenbericht op verzoek van beide partijen

Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer van mening verschillen over de kwaliteit van een geleverd softwarepakket, systeem of dienst, dan kunnen zij gezamenlijk een Deskundige verzoeken om onderzoek te doen en een onpartijdig oordeel te geven.

Op basis van de bevindingen van de deskundigen kunnen zij dan bepalen hoe ze het geschil zo goed mogelijk oplossen.

Ze kunnen ook de Deskundige vragen om aanbevelingen te doen. Andere opties zijn mediation, arbitrage of de gang naar de rechter.

Deskundigenbericht op verzoek van één partij

Dit is een eenzijdig onderzoek. In de regel zal de andere partij niet erg meewerken, wat wel het geval is bij een gezamenlijk bericht en bij de wet verplicht is in het geval dat de rechter het onderzoek heeft ingesteld. Niettemin kan het bericht, vooropgesteld dat de deskundige zijn werk goed doet, van groot belang zijn in de procedure.

Onafhankelijkheid en deskundigheid

Bij berichten op verzoek van een of beide partijen dient te Deskundige zijn werk te verrichten als was hij door de rechter benoemd (zie toelichting bij Deskundigenberichten in opdracht van de rechter). De opleiding tot Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit van Leiden en inschrijving bij het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) tonen aan dat de Deskundige over voldoende juridische kennis beschikt om als Gerechtelijk Deskundige op te treden. De opleidingseisen en gedragscode van de NVBI staan garant voor zowel kennis als onafhankelijkheid.